Kadra

DYREKCJA 

dyrektor - mgr Iwona Leszczyńska

wicedyrektor- mgr Monika Cywińska

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W JOŃCU

mgr Ambroziak Ryszard

mgr Baczul Renata

mgr Bauman Grzegorz

mgr Bauman Maria

mgr Bielska Honorata - pedagog szkolny

lic. Celian Anastazja

mgr Cieplik Wiesław

mgr ks. Czarnomski Włodzimierz

mgr Dalecka Justyna

mgr Figurska Elżbieta

mgr Gąsecki Czesław

mgr Godlewska Katarzyna

mgr Guzanowska Anna

mgr Jezierski Piotr

mgr Jeziorska Anna

mgr Kantorowska Małgorzata

mgr Karwowska Małgorzata

mgr Kołodziejczyk Katarzyna

mgr Konopka Ewa

mgr Krakowiak Izabela

mgr Kraszewska Sandra - psycholog szkolny

mgr Krawczyk Karol

mgr Oporska Anna

mgr Przygódzka Marzanna

mgr Rusztejko Anna

mgr Rzepecka Lena

mgr Salak Elżbieta

mgr Siedlecka Maria

mgr Szuper Katarzyna

mgr Szymańska Ewa

mgr Tchórznicka Beata

mgr Tok Agnieszka

mgr Więcław Szymon

mgr Witulska Agnieszka

mgr Wojciechowska Ewa

mgr Ziółkowska Paulina

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SOSW  W JOŃCU

Dąbrowska Hanna - kierownik administracyjno - gospodarczy

Krakowiak Urszula - sekretarz szkoły

mgr Zasońska Wiesława - główna księgowa

Czerniakowski Wiesław - konserwator

Jasiński Zbigniew - kierowca

Kędzierska Ewa - pomoc nauczyciela

Majkowska Kamila - sprzątaczka

Orzoł Katarzyna - pomoc nauczyciela

Wojciechowska Renata - praczka-szwaczka

Wróblewska Ewa - szef kuchni

Ziemiecka Wanda - pomoc kuchenna