O nas arrow Rada rodziców
Redaktor: Administrator   
18.02.2008.

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest jednym z organów kolegialnych szkoły i pełni rolę doradczo - opiniującą. Współuczestniczy w życiu szkoły poprzez opiniowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, organizację imprez i wycieczek oraz turnusów rehabilitacyjnych. Posiada wydzielone konto bankowe, na którym gromadzi środki pieniężne i decyduje o ich wykorzystaniu.

Wrzesień 2011

Przyjęto znowelizowany Regulamin Rady Rodziców

Marzec 2015

 W dniu 13.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców, w trakcie którego dokonano zmian w jej składzie

Aktualnie skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

Zarząd:

 • Piekarzewska Anna- Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Olszewska Monika- V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców
 • Łabęda Anna- Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • Sadzyńska Katarzyna- Przewodnicząca
 • Olkuska Liliana- Członek 
 • Ziółkiewicz Renata- Członek

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

 • Błaszkiewicz Agata
 • Sitkiewicz Agnieszka
 • Ziemkiewicz Monika
 • Rosiak Krzysztof

Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z dochodów i wydatków środków finansowych na rachunku bankowym Rady Rodziców za cały 2014 r. oraz zapoznano członków z dokonanych wydatków od dnia 01.01.2015 r. do 12.03.2015 r.

Pełny skład Rady Rodziców:

 • Piekarzewska Anna
 • Olszewska Monika
 • Łabęda Anna
 • Sadzyńska Katarzyna
 • Olkuska Liliana
 • Ziółkiewicz Renata
 • Błaszkiewicz Agata
 • Sitkiewicz Agnieszka
 • Ziemkiewicz Monika
 • Rosiak Krzysztof
Zmieniony ( 16.03.2015. )
 
Redaktor: Administrator   
18.02.2008.

SOSW-RR 4160-1/07

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej Specjalnej, Publicznego Gimnazjum Specjalnego
i Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu

Joniec, październik 2007r.

PODSTAWA PRAWNA


 1. Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, ze zm.)
 2. Ustawa nowelizująca z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r. Nr 80, poz. 542, ze zm.)
 3. Rozdział V § 23 – 29 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu z dnia 30 sierpnia 2007r.

Zmieniony ( 01.03.2008. )
Czytaj całość