O nas arrow Rada rodziców
Redaktor: Administrator   
18.02.2008.

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest jednym z organów kolegialnych szkoły i pełni rolę doradczo - opiniującą. Współuczestniczy w życiu szkoły poprzez opiniowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, organizację imprez i wycieczek oraz turnusów rehabilitacyjnych. Posiada wydzielone konto bankowe, na którym gromadzi środki pieniężne i decyduje o ich wykorzystaniu.

Wrzesień 2011

Przyjęto znowelizowany Regulamin Rady Rodziców

Wrzesień 2013

 Dnia 20 września 2013 r. odbyło się zebranie nowo powstałej Rady Rodziców.

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/ 2014 w składzie:

 • p. Anna Piekarzewska- Przewodnicząca
 • p. Monika Olszewska- Z- ca Przewodniczącego
 • p. Anna Łabęda- Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 • P. Katarzyna Stelmach- Przewodnicząca
 • p. Renata Ziółkiewicz- Członek 
 • p. Barbara Dalgiewicz- Członek

Pełny skład Rady Rodziców:

 1. p. Anna Piekarzewska
 2. p. Monika Olszewska
 3. p. Anna Łabęda
 4. p. Katarzyna Stelmach
 5. p. Renata Ziółkiewicz
 6. p. Barbara Dalgiewicz
 7. p. Agnieszka Sitkiewicz
 8. p. Wioletta Szymborska
 9. p. Agata Błaszkiewicz
Zmieniony ( 23.09.2013. )
 
Redaktor: Administrator   
18.02.2008.

SOSW-RR 4160-1/07

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej Specjalnej, Publicznego Gimnazjum Specjalnego
i Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu

Joniec, październik 2007r.

PODSTAWA PRAWNA


 1. Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, ze zm.)
 2. Ustawa nowelizująca z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r. Nr 80, poz. 542, ze zm.)
 3. Rozdział V § 23 – 29 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu z dnia 30 sierpnia 2007r.

Zmieniony ( 01.03.2008. )
Czytaj całość